بالون معده، روشی موثر و بی خطر برای لاغری (گزارش تیوی پلاس از اتاق عمل دکتر هاشم زاده)

روش بالون گذاری، روشی موثر و بی خطر برای لاغری شدن است. در این فایل ویدئویی که توسط گروه تیوی پلاس ضبط شده، دکتر مجتبی هاشم زاده به تشریح روش بالون گذاری معده می‌پردازند. می‌دانیم چاقی و اضافه وزن این روزها به یکی از دغدغه های اصلی افراد تبدیل شده است. به همین دلیل رژیم […]